List of Donors દાતાશ્રીઓ

ચારુતરવિદ્યામંડળ સંચાલિત
ગો. જો. શારદામંદિર, વલ્લભ વિદ્યાનગર
રૂ.1,00,000/- કે તેથી વધુ રકમ આપનાર દાતાશ્રીઓની યાદી

ક્રમ

દાતાનુ નામ

દાન આપ્યાનું વર્ષ

રકમ

હેતુ

1

ઠાકોરભાઈ આઈ પટેલ
ભુતપૂર્વ વિદ્યાર્થી (1956)

2009

1,00,000/-

વિદ્યાર્થીલક્ષી પ્રવૃતિઓને વેગ આપવા

2

સરલાબેન એમ પટેલ
(ભુતપૂર્વ વિદ્યાર્થીની)

2011-12

10,000 $
4,90,280/-

વિદ્યાર્થીલક્ષી  પ્રવૃતિઓને વેગ આપવા

3

પુષ્પાબેન આર પટેલ

51,00,000

પ્રાથમિક વિભાગના મકાનના રિનોવેશન અર્થે

4

રાજ ડી જોટવાણી
(ભુતપૂર્વ વિદ્યાર્થીની)1962   

2018

1,00,000/-

વિદ્યાર્થીલક્ષી  પ્રવૃતિઓને વેગ આપવા

5

કલાબેન સી પટેલ
(ભુતપૂર્વ શાળાના હેડ ક્લાર્ક)

2019

1,00,000/-

વિદ્યાર્થીલક્ષી  પ્રવૃતિઓને વેગ આપવા

6

પ્રફુલભાઈ એસ પંડ્યા
(ભુતપૂર્વ વિદ્યાર્થી) 1961

2020

1,00,000/-

વિદ્યાર્થીલક્ષી  પ્રવૃતિઓને વેગ આપવા

7

વીણાબેન અનંતરાય રવાણી અને અન્ય દાતાઓશ્રી

2020

27,51,000/-

યોગ,શિક્ષણ,આયુર્વેદ ની પ્રવૃતિ અર્થે

8

સુંદરભાઈ સોમાભાઇ પટેલ(ભુતપૂર્વ વિદ્યાર્થી) 1956

2021

1,02,000/-

વિદ્યાર્થીલક્ષી  પ્રવૃતિઓને વેગ આપવા

9

વિમળાબેન એમ પટેલ (ભુતપૂર્વ આચાર્યાશ્રી ગો.જો.શારદા મંદિર)

2022

1,00,000/-

વિદ્યાર્થીલક્ષી પ્રવૃતિઓને વેગ આપવા

10

વીણાબેન અનંતરાય રવાણી અને અન્ય દાતાઓશ્રી

2022

3,50,000/-

શાળામાં સોલરપેનલ મૂકવા અર્થે

11

વીણાબેન અનંતરાય રવાણી અને અન્ય દાતાઓ 

2022

22,83,000/-

માધ્યમિક વિભાગના શાળા રિનોવેશન અર્થે

12

વિનોદિનીબેન બી. પટેલ
ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીની-  ચારૂતર વિદ્યામંડળના આધ્યસ્થાપક ભીખાભાઇ સાહેબનાં પૌત્રી

2022

1,20,000/-

સ્માર્ટ ટીવી (સ્માર્ટ બોર્ડ) એક વર્ગખંડમાં લગાવી આપવા