Admission

•    સરકાર માન્ય ગ્રાંટ ઈન એઈડ કન્યા શાળા છે.
•    વિદ્યાનગરની આજુબાજુની તથા અન્ય સ્થળેથી ધોરણ-૯માં કન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાં આવે છે,
•    (સરકારશ્રીના નિયમ અનુસાર તથા પ્રવેશની જગ્યા હોય ત્યાં સુધી)